Thursday, July 18, 2019

НВО Зона Кавадарци

Address:
Улица Благој Крстиќ Б.Б
Кавадарци
Македонија
1430
Telephone: +389 43 417 799
Fax: +389 43 417 799
http://www.zonakavadarci.org.mk/
Information: НВО Зона Кавадарци е членка на Македонската мрежа за намалување на штети од 2005 година.

ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

- Македонска мрежа за намалување на штети
- НВО ХОПС Скопје
- НВО Опција Охрид
- НВО Хера Скопје
- Коалиција на младинска организација СЕГА

СОРАБОТКА СО:

- Министерство за Здраство
- Глобален Фонд
- Локална Самоуправа - Кавадарци

ТИМ:

Претседател: Никола Деков
Координатор: Петре Ангелов
Мед.Лице: д-р Антон Параеков
Социјален работник: Данчо Атанасов
Теренски Работник: Златко Чулев
Советувач: Верка Пендева
Гејт кипер: Деан Атанасов
Волонтер: Даниел Уневски
E-Mail