Среда, Јуни 19, 2019

Заврши проектот „Migration is not a crime“

Заврши проектот „Migration is not a crime“

Четириесет учесници од Молдавија, Србија, Украина, Турција, Шпанија, Полска, Грузија и          Македонија   учествуваа на меѓународната младинска размена „Migration is not a crime“ која од 8ми до    16ти април     се оддржа во одморалиштето Михајлово.

Повеќе - Read More

Промоции

Во рамки на Програмата за теренско доброволно и доверливо советување и тестирање за ХИВ, организирана од ХЕРА во соработка со Министерството за здравство, се предвидени промотивни активности...

Повеќе

Програми

Програмата за Намалување на Штети е насочена кон намалување на штетните последици од користењето на дрога, а пред се кон намалување на ризикот од: ХИВ/СИДА, Хепатит Б и Ц, Предозирање, Социјални штети, Други здравствени последици...

Повеќе

НВО Зона Кавадарци

Адреса:
Улица Благој Крстиќ Б.Б
Кавадарци
Македонија
1430
телефон: +389 43 417 799
Факс: +389 43 417 799
http://www.zonakavadarci.org.mk/
Информации: НВО Зона Кавадарци е членка на Македонската мрежа за намалување на штети од 2005 година.

ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

- Македонска мрежа за намалување на штети
- НВО ХОПС Скопје
- НВО Опција Охрид
- НВО Хера Скопје
- Коалиција на младинска организација СЕГА

СОРАБОТКА СО:

- Министерство за Здраство
- Глобален Фонд
- Локална Самоуправа - Кавадарци

ТИМ:

Претседател: Никола Деков
Координатор: Петре Ангелов
Мед.Лице: д-р Антон Параеков
Социјален работник: Данчо Атанасов
Теренски Работник: Златко Чулев
Советувач: Верка Пендева
Гејт кипер: Деан Атанасов
Волонтер: Даниел Уневски
E-Mail